1. Luka 18: 18-2421. Luka 23:33
2. Luka 10:30-3522. Luka 23:39-43
3. Luka 13:10-1323. Luka 23:44:49
4. Luka 5:12-1324. Luka 24:1-8
5. Luka 7:11-1525. Luka 24:50-52
6. Luka 9:18-2026. Yəhya 14:3
7. Luka 10:2227. Yeşaya 59:12
8. Yəhya 10:3028. Həvrilərin İşləri 16:31
9. Yəhya 14:929. Süleymanın Məsəlləri 3:5
10. Luka 1:31-3330. Luka 9:23
11. Luka 2:1131. Yəhya 14:23
12. Yəhya 1:2932. Romalılara 10:10
13. Luka 12:16-2133. Həvarilərin İşləri 2:38
14. Luka 13:334. Yəhya 3:36
15. Yəhya 14:635. 2 Timoteyə 3:16-17
16. Luka 15:8-1036. Həvarilərin İşləri 2:42
17. Yeşaya 59:1-237. Yəhya 10:10
18. Romalılara 6:23
19. Romalılara 5:8
20. Luka 23:20-25