Xahiş edirik başa düşəsiniz ki, iblis Allahın Kəlamını təhrif etmək üçün müxtəlif millətlərdən və ölkələrdən istifadə edir. Bir çox ölkələr və millətlər Allahın ismini və həqiqətini siyasi və iqtisadi məqsədlər üçün istifadə edir. İblis xalqları nifrət və çaxnaşmalara sövq edir ki, onlar İsa vasitəsilə Allahla ünsiyyətə girməsinlər. ’lbəttə siz istəməzdiniz ki, düşmənləriniz, sizin Allahla olan ünsiyyətinizə mane olsun. Çox ölkələr öz siyasi qanunlarına şişirdilmiş və ya qondarma dini amillər qoşmaqda məhşurdurlar. İsanın adını çəkən hər kəs heç də onun ardınca getmir. Məsələn, bir çox ölkələr və xalqlar, o cümlədən Avropa və Qərb ölkələri Allaha inanan və Allahın ardınca gedənlər kimi təqdim edilirlər. Amma əksəriyyəti Allahın ardınca getmirlər. Eynilə, bunu Allaha bu cür iman edib, iddia edən digər ölkələrə və millətlərə də aid etmək olar. Yadınıza salın ki, İsa dünyada milli, dini mənsubiyyətindən və yerindən asılı olmayaraq, hər kəs üçün olmuŞdur. Allah hərarətlə istəyir ki, bütün millətlər Onu tanısın. İblis elə bir yalan yaymağa çalışır ki, İsa yalnız konkret millətlər və ölkələr üçündür. İblisin etnik münaqişələrin yaradılmasında məqsədi budur ki, ”əgər İsaya iman etsəniz, siz öz millətinizdən dönüb baŞqa bir millətin nümayəndəsi, ya da xaçpərəst olacaqsınız”. Bu cəfəngiyyatdır və gülüncdür. İsa vasitəsilə Allaha iman, bir qrup insan və ya etnik qrup səviyyəsinə endirilə bilməz. O, millətlərdən üstündür və heç bir millət Onun müqəddəsliyi və aliliyi qarşısında rəğbət qazana bilməz. İblis, böyük məharətlə müvafiq ölkələrin və millətlərin pis cəhətlərinin və xüsusiyyətlərinin səbəblərini İsaya iman etməklə səciyyələndirir. Bu, çoxlarını yalan faktlara inandırmaqla onları Allahdan və Onun xeyir-duasından məhrum edir. Buna aldanmayın !!!

O sizi çox sevir və hərarətlə istəyir ki, Onu axtarasınız və Onu tapasınız. Çünki yalnız Onu tapdıqda dünyanın sizə təklif edə bilmədiyi real həyatı həqiqi daxili sülh və sevinc əldə edə bilərsiz. ’gər sizdə hələ də əminlik yoxdursa, o zaman Allah sizə İrməya peyğəmbərə verdiyi vədi verir: “Məni axtaracaqsan və tapacaqsan, əgər bütün ürəyinlə axtarsan, Məni taparsan. Rəbb deyir”. Bu prinsip Allahın sözündə dəfələrlə təkrar olunur. ”’gər Onu bütün ürəyinizlə və qəlbinizlə axtarsanız, Onu taparsınız”. Musa peyğəmbərin Qanunun Təkrarı, 4-cü fəsil, 29-cu ayədə belə deyilir. Allah özünü çox yollarla açıqlaya bilər: İncil və ya digər adamlar vasitəsilə, dua etdiyiniz zaman, öz Ruhu vasitəsilə, yuxu vasitəsilə, hətta ətrafınızda Onun iştirakı ilə əlaqədar olan hadisə və baş verən vəziyyətlər vasitəsilə və s. ola bilər. İncili alın və oxuduqca, Allahdan özünü sizə açıqlamasını diləyin.

Sizə Allah və insanlarla həqiqət yolu ilə ünsiyyət qurmanızı arzu edirik.
Allahın xeyir-duası əbədi olaraq Sizinlə olsun !