Həyatınızın əsas məqsədi nədir?

Allaha və Onun, sizin üçün məqsədi olduğuna inanırsınızmı? Bəzi adamlar hətta, cənnət və cəhənnəm kimi ruhani amillərə belə inanmırlar. Bəziləri fikirləşirlər ki, həyat yalnız indi, yaşadıqları vaxt deməkdir və insan öldükdən sonra torpağa qarışır. Bundan sonra nə ruhani həyat, nə də ruhani məqsəd olur. Bəzilərinin məqsədi bu dünyadan yalnız, bacardıqları qədər çoxlu pul, var-dövlət toplamaq və ləzzət almaqdır. Məgər doğrudanmı bizim həyatımızın ilahi və ruhani məqsədlərlə heç bir bağlılığı yoxdur? Əgər bizi həqiqətən də Allah yaratmışsa, deməli, Onun bir məqsədi var və biz, o məqsədi və ya səbəbi bilməliyik.

Müqəddəs Kəlam dəyişib yaxud dəyişməyib?

  Müqəddəs Kəlam(İncil, Tövrat, Peyğəmbərlər və Zəbur kitabları) dəyişib yaxud dəyişməyib? Müqəddəs Kəlam mətninin ən müfəssəl şəkildə dövrümüzədək qorunub saxlandığına dəlalət edən iki əsas sübut mövcuddur- elmi və dini. 1. Elmi sübutlar: erkən dövrlərə aid külli...

İman nədir?

  İlk növbədə gəlin, imana aid OLMAYAN Şeylərə nəzər salaq: 1. Bu inam, bizim tarixi hadisələrə düşüncəmizlə qiymət verdiyimiz inam deyil. Məsələn, "mən inanıram ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycanın tanınmış şairidir" Bu, əqli inamdır. Lakin tam inam üçün kifayət etmir....

Bizim məsuliyyətimiz

Xülasə: Allah bizi nə ilə təmin etməyi vəd etmişdir? Son 2 həftə ərzində biz Allahın pul və əmlakımızdakı iştirakı barədə danışdıq. Biz dedik ki, Allah hər şeyin Yaradıcısı, hər şeyin Sahibi, hadisələri idarə edən və ehtiyaclarımızın təminatçısıdır. İndi biz öz...

Allahın Məsuliyyəti

Xülasə: Nəyə görə Allah pul haqqında belə çox danışmışdır? Məmnunluq haqqındakı dünyəvi fikirlə Allahın fikri arasındakı fərq nədir? Sosializm dövründə heç bir şəxsi mülkiyyət yox idi, mövcud olan iş və mülkiyyət dövlətin əlində cəmləşmişdi. Lakin indi artıq, əhaliyə...

Müqəddimə

Bu gün Azərbaycandakı böyük çətinliklər hansılardır? İndiki dövrdə bir çox adamlar pul çatışmazlığı və çətinlikləri ilə üzləşirlər. 90-cı ilə qədər dövlət adamları iş, əmək haqqı, təhsil və digər xidmətlərlə təmin edirdi. Amma hal hazırda dövlət tərəfindən insanlara...

Pulun istifadəsi

Puldan necə istifadə etmək olar? Dərgahına şükürlərlə, Həyətlərinə həmdlərlə gəlin. Ona şükr edin, İsminə alqış söyləyin. Rəbb nə yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir, Sədaqəti nəsillərdən-nəsillərə çatır! - Məzmur 100:4-5 Həyatverici təlimat kitabı olan Müqəddəs Yazılarda...

Kəmalə

Kəmalə

Mən heç özüm də bilmirəm şəhadətimi nədən başlayım. İlk dəfə Müqəddəs Kitab bizim evə, biz imanlı olmazdan əvvəl daxil olub. Bu kitab 1992-ci ildə poçt vasitəsilə bizə gəlib. Onda o kitabın üzərində “Hет большей любви" sözləri yazılmışdı. Düzdür o zaman bu kitabın nə...

Gülşən

Gülşən

Gülşən Mənim adım Gülşəndir, 20 yaşım var.Yaşadığımız həyat sözsüz ki, problemlərlə doludur. Bütün ailələrdə olduğu kimi bizim ailədə də çoxlu problemlər var idi. Lakin ən boyük problem qardaşımla baqlı idi. O valideyinlərimin razılığı olmadan istədiyi bir qızla...

Ümumi etiraz

Ümumi etiraz

Mən İsanı Xilaskar kimi qəbul edərəmsə, xaçpərəst sayılmayacağammı? Xahiş edirik başa düşəsiniz ki, iblis Allahın Kəlamını təhrif etmək üçün müxtəlif millətlərdən və ölkələrdən istifadə edir. Bir çox ölkələr və millətlər Allahın ismini və həqiqətini siyasi və iqtisadi...

İman nədir?

İlk növbədə gəlin, imana aid olmayan şeylərə nəzər salaq: 1. Bu inam, bizim tarixi hadisələrə düşüncəmizlə qiymət verdiyimiz inam deyil. Məsələn, "mən inanıram ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycanın tanınmış şairidir" Bu, əqli inamdır. Lakin tam inam üçün kifayət etmir....