Bizim məsuliyyətimiz

Xülasə: Allah bizi nə ilə təmin etməyi vəd etmişdir? Son 2 həftə ərzində biz Allahın pul və əmlakımızdakı iştirakı barədə danışdıq. Biz dedik ki, Allah hər şeyin Yaradıcısı, hər şeyin Sahibi, hadisələri idarə edən və ehtiyaclarımızın təminatçısıdır. İndi biz öz...

Allahın Məsuliyyəti

Xülasə: Nəyə görə Allah pul haqqında belə çox danışmışdır? Məmnunluq haqqındakı dünyəvi fikirlə Allahın fikri arasındakı fərq nədir? Sosializm dövründə heç bir şəxsi mülkiyyət yox idi, mövcud olan iş və mülkiyyət dövlətin əlində cəmləşmişdi. Lakin indi artıq, əhaliyə...

Müqəddimə

Bu gün Azərbaycandakı böyük çətinliklər hansılardır? İndiki dövrdə bir çox adamlar pul çatışmazlığı və çətinlikləri ilə üzləşirlər. 90-cı ilə qədər dövlət adamları iş, əmək haqqı, təhsil və digər xidmətlərlə təmin edirdi. Amma hal hazırda dövlət tərəfindən insanlara...

Pulun istifadəsi

Puldan necə istifadə etmək olar? Dərgahına şükürlərlə, Həyətlərinə həmdlərlə gəlin. Ona şükr edin, İsminə alqış söyləyin. Rəbb nə yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir, Sədaqəti nəsillərdən-nəsillərə çatır! – Məzmur 100:4-5 Həyatverici təlimat kitabı olan Müqəddəs...