Oxumaq üçün

  1. Luka 18: 18-24 21. Luka 23:33 2. Luka 10:30-35 22. Luka 23:39-43 3. Luka 13:10-13 23. Luka 23:44:49 4. Luka 5:12-13 24. Luka 24:1-8 5. Luka 7:11-15 25. Luka 24:50-52 6. Luka 9:18-20 26. Yəhya 14:3 7. Luka 10:22 27. Yeşaya 59:12 8. Yəhya 10:30 28. Həvrilərin...

Mәsihi necә qәbul etmәk

  SIZ ELӘ İNDI İMAN VASITӘSILӘ DUADA MӘSIHI QӘBUL EDӘ BILӘRSINIZ Dua Allahla danışmaq demәkdir. Allah sizin ürәyinizi görür vә O, sözlәrinizdәn daha çox ürәyinizin vәziyyәtiilә maraqlanır. Aşağıdakı duanı mәslәhәt görürük: Rәbb İsa, Mәn Sәni şәxsәn tanımaq istәyirәm....

Mәsihi necә qәbul etmәk

  SIZ ELӘ İNDI İMAN VASITӘSILӘ DUADA MӘSIHI QӘBUL EDӘ BILӘRSINIZ Dua Allahla danışmaq demәkdir. Allah sizin ürәyinizi görür vә O, sözlәrinizdәn daha çox ürәyinizin vәziyyәtiilә maraqlanır. Aşağıdakı duanı mәslәhәt görürük: Rәbb İsa, Mәn Sәni şәxsәn tanımaq istәyirәm....

Bəs sənin həyatın necə?

  Sənin həyatın doğru yoldadırmı? Allaha bağlanmaq niyyətin varmı? Ancaq İsa Məsihə iman etməklə Allaha bağlana bilərsən. Bu bir dindarlıq və ya milliyyəti dəyişdirmək deyil, bu, ürək dəyişdirməkdir. Bu üç addım sənin üçün başlanğıcdır: 1- Allah önündə günahlı...
4 Prinsiplər

4 Prinsiplər

  ALLAHI ŞӘXSӘN TANIMAĞIN DÖRD PRiNSiPi Bu, sevgi vә ümid mәktubudur. Hәyat dәyişdirәn bu hәqiqәtlәri aşkar edәcәk bütün insanları maraqlı macәra gözlәyir. Aşağıdakı prinsiplәr Allahı şәxsәn necә tanımaqda vә Onun vәd etdiyi bol hәyatı yaşamaqda sizә yardım...