Bu, sizin axirət dünyanız üçün nə deməkdir?

Bu, sizin axirət dünyanız üçün nə deməkdir?

1. Bu onu göstərir ki, biz günahlı olduğumuza görə öləndən sonra göylərə (cənnətə) gedə bilməyəcəyik. Allah müqəddəsdir, biz isə günahkarlarıq və yuxarıda göstərilən ayəyə əsasən, Allahdan ayrılmışıq. Ruhən ölü və Onun qarşısında etdiyimiz günahlara görə təqsirkar...

Allahın 10 Əmri

Çıxış kitabı 20-ci fəsil, 1-ci ayədən 21-ci ayəyə qədər. Həqiqət bundadır ki, Allahın Tövrat kitabındakı bu on əmrin çoxunu hər birimiz pozmuşuq. Bu əmrlər hər yerdə və hamı üçün eynidir. Əvvəldə deyildiyi kimi Allahın dediyinə qarşı itaətsizliyimiz PİS NƏTİCƏLƏRƏ...
İncil haqqında

İncil haqqında

İncilə 27 kitab daxildir. Bu kitablar İsa Allahın dərgahına çəkildikdən 50 il sonra 10 müəllif tərəfindən Yunan dilində yazılmışdır. Bu kitabların insan tərəfindən yazılmasına baxmayaraq, müəlliflər Allah tərəfindən idarə edilmiş, Müqəddəs Ruh vasitəsilə...