Ümumi etiraz

Ümumi etiraz

Mən İsanı Xilaskar kimi qəbul edərəmsə, xaçpərəst sayılmayacağammı? Xahiş edirik başa düşəsiniz ki, iblis Allahın Kəlamını təhrif etmək üçün müxtəlif millətlərdən və ölkələrdən istifadə edir. Bir çox ölkələr və millətlər Allahın ismini və həqiqətini siyasi və iqtisadi...

İman nədir?

İlk növbədə gəlin, imana aid olmayan şeylərə nəzər salaq: 1. Bu inam, bizim tarixi hadisələrə düşüncəmizlə qiymət verdiyimiz inam deyil. Məsələn, “mən inanıram ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycanın tanınmış şairidir” Bu, əqli inamdır. Lakin tam inam üçün kifayət...
Allahın Yolu

Allahın Yolu

Allah yaratdığı insanları sevir və Onunla insanlar arasında qırılmış münasibəti bərpa etmək üçün öz planı var. Siz soruşa bilərsiniz, Allah bizə öz qanun və əmrlərini nəyə görə verdi? Bunu başa düşmək üçün aşağıda təsvir olunmuş misalı nəzərdən keçirək: İnsanın özünü...
Yaxşı əməllərdir – İnsanın yolu

Yaxşı əməllərdir – İnsanın yolu

Çoxları belə fikirləşirlər: insanlar yaxşı işlər görməlidirlər ki, son gündə yaxşı işləri, pis işlərindən tərəzidə çəkilirmiş kimi, üstün olsun və Allah onları cənnətə qəbul etsin. Bu həqiqət deyil. Çoxlarının günahları (necə ki, Zəbur 14-cü məzmurda yazılmışdır...

Bu ölüm həyatınız üçün nə deməkdir?

Bu, o deməkdir ki, siz Allahla olan ruhani əlaqədən, Onun hüzurunu tanımaqdan, məhəbbətindən, gücündən və bağışlanmasından məhrumsunuz. Buna görə çox insanların ürəklərində sülh yerinə qorxu, narahatçılıq və təqsirkarlıq hissi olur. Onlar Allahın məhəbbətini hiss...

Yaradılışın məqsədinin sübutu

Tanrı bütün varlıqları tam müdrikliklə, mükəmməl yaratmışdır və bu öz sübutunu artıq tapıb. Şübhəsiz, Allahın yeri və onun üzərində olan hər şeyi yaratmaqda bir məqsədi olmuşdur. Eyni ilə siz də, mükəmməl bir planla yaradılmışsınız. Allahın sizin həyatınız ilə bağlı...