Bəs sənin həyatın necə?

 

Sənin həyatın doğru yoldadırmı? Allaha bağlanmaq niyyətin varmı?

Ancaq İsa Məsihə iman etməklə Allaha bağlana bilərsən. Bu bir dindarlıq və ya milliyyəti dəyişdirmək deyil, bu, ürək dəyişdirməkdir. Bu üç addım sənin üçün başlanğıcdır:

1- Allah önündə günahlı olduğunu etiraf et.

“Önündə asiliyimiz böyükdür, günahlarımız bizə qarşı şəhadət edir! Şər əməllərimizdən xəbərdarıq”.

2- Xilaskar Rəbb İsaya ürəkdən iman et.

“Rəbb İsaya iman et, sən və evindəkilər xilas olarsınız”.

İman etmək bu deməkdir:

— Güvənmək: Bütün qəlbinlə Rəbbə güvən, öz idrakına etibar etmə.

— Təslim olmaq: Kim ardımca gəlmək istəyirsə, qoy özünü inkar etsin və çarmıxını götürüb Məni izləsin.

— İtaət etmək: Kim Məni sevərsə, sözümə riayət edər.

3- İsanı hamının qarşısında Rəbb kimi açıq etiraf et.

Ona körə ki, insan ürəkdən iman edərək bəraət qazanır, ağzı ilə iqrar edərək də xilas olunur.

Sən bu addımları atsan, Allah Öz Müqəddəs Ruhunu sənə bəxş edər ki, səndə yeni bir həyat yaratsın, səninlə əbədi qalsın və İsa ilə bir yolda getmək üçün sənə qüdrət versin. Günahlarınızın bağışlanması üçün tövbə edin və hər biriniz İsa Məsihin adı ilə vəftiz olsun və Müqəddəs Ruhun ənamını alacaqsınız.