Allahın sözünü dinləmək üçün seçin

Ağac meyvəsindən tanını mp3

Dul qadın və ədalətsiz hakim məsəli mp3

Əsil Məhəbbəet mp3

Həqiqi bəxtiyarlıq (Matta 5) mp3

Həyat Çörəyi mp3

Xalqın inadkarlığı mp3

İsa-Allaha gedən yoldur (Yəhya 14) mp3

Isanın Dirilməsi mp3

Mühakimə etməyin mp3

Peter ilə Yəhya rəislərin önündə mp3

Peterin pentikost günü nitqi mp3

Qeyb olmuş oğul məsəli (Luka 15) mp3

Sədəqə vermək və Dua (Matta 6) mp3

Səmavi xəzinələr və Qayğı çəkməyin (Matta 6) mp3

Xilas yolu mp3

Xoş Xəbər mp3